Trening og renn i vinterferien

16-17 feb         Renn på Haukeli

19-20-21 feb    Trening Kvitå/ Grimmeren kl. 8-10 SSL og kl. 11-13 SL. Deltakene fordeles på 2 grupper, de eldste i Kvitå og de ynger i Grimmeren.

23-24 feb         Renn på Lifjell

2019-02-12
rilalpin

Påmelding til renn via minidrett.no og til trening via spond.