Oppdatert treningsplan for vinterferien

Vi legger opp til mye aktivitet i vinterferien!

Noen korrigeringer i forhold til opprinnelig plan for å ta hensyn til turister og sikre oss tilgang på trener.   

Invitasjon sendes ut via Spond og ev. endringer vil bli meldt der. 

2020-02-13
rilalpin

Lørdag 15.2.     kl. 10 - 14 Slalåm i Pukkelen (trening 10 - 12, pause 12 - 12:30 i kafeen, fortsette til kl. 14)

Søndag 16.2.    kl. 10 - 14 Slalåm i Pukkelen

Tirsdag 18.2.     kl. 17 - 20 Storslalåm i Pukkelen

Torsdag 20.2.    kl. 8 - 10 Super G i Grimmeren

Torsdag 20.2.    kl. 11.30 - 14 Storslalåm i Pukkelen

Fredag 21.2.    kl. 8 - 10 Super G i Grimmeren

Fredag 21.2.    kl. 11.30 - 14 Storslalåm i Pukkelen

Lørdag 22.2.    kl. 10 - 14 Slalåm i Pukkelen

Søndag 23.2.   kl. 10 - 14 Slalåm i Pukkelen