RIL Alpingruppe 2015-12-06 11:34:09

ALPINTRENING i helger og ferier i skisesongen 2016/17

For fortsetter med utvidet treningstilbudet i helger og ferie slik vi hadde forrige sesong.

På våre nettsider www.rjukanalpingruppe.no vil det hele tiden ligge ajourført treningsplan.

Påmeldingsskjema for treninger sesongen 2016/17. 

 

Priser

Planer for 2016-17 sesongen er nå oppdatert.

Deltakelse på valgfri mengde av treningene i sesongen: kr 2.250,- (Totalt ca 25 treningsdager)

Alternative pakker

Deltakelse kun på trening ifm juleferien: 1000,- (ca. 5 treningsdager)

Deltakelse kun på trening ifm vinterferie 1000,- (ca. 5 treningsdager)

Deltakelse kun på trening ifm påskeferien 1000,- (ca. 5 treningsdager)

Deltakelse på enkelt treningsdag kr. 300,-

 I tillegg til dagene over er det planlagt trening enkelte lørdager.

Vi deler gruppene inn i to grupper. Litt avhengig av alder og ferdighet vil delingen bli ved ca. 2006 og eldre, og 2007 og yngre. Trenerne kan unntaksvis bestemme om noen av utøverne skal bytte gruppe, på bakgrunn av forventet utbytte av treningen.

Vi tar forbehold om endringer i plan grunnet vær eller andre omstendigheter. Vi annonser evt. endringer i treningsplanen på våre nettsider og Facebook

Heiskort er ikke inkludert i treningsavgift. De som betaler medlemskontingent og treningsavgift før 1. desember 2016 vil få redusert pris (-40%) på sesongkort på Gaustablikk skisenter.