Nyheter

Vi ønsker nye og eksisterende medlemmer velkommen til en ny sesong, det er et spesielt år og vi har vært igjennom en periode med redusert aktivitet pga covid-19. Vi håper at det nå vil være mulig å legge til rette for mer aktivitet fremover under så trygge rammer som mulig. Nedenfor følger foreløpig plan:    

25.08.2020
- rilalpin

På grunn av mye snø imorgen velger vi at flytte renn tidligere. Følgende tidspunkter gjelder:

Kl. 8.45 lagledermøte på start

Kl. 9.00-9.20 Besiktelse

Kl. 10.00 Rennstart, Super-G først og rett etter det Super-Kombi (SG del).

Kl. 13.30 Premieutdeling på Sport'n (inne)

28.02.2020
- rilalpin

Vi legger opp til mye aktivitet i vinterferien!

Noen korrigeringer i forhold til opprinnelig plan for å ta hensyn til turister og sikre oss tilgang på trener.   

Invitasjon sendes ut via Spond og ev. endringer vil bli meldt der. 

13.02.2020
- rilalpin

Vi reiser på renn på Haukeli helgen 6-8 mars, kjempefint renn for alle aldere. 

Transport i egne biler.

Påmelding til overnatting via Spond - vi har reservert 30 plasser.

Alle må selv melde på renn via minidrett.no. 

Vi håper mange blir med!!

03.02.2020
- rilalpin

alle_2r.png