sekretarRjukan 2018-11-08 23:51:55

Retningslinjer for søknad om bingomidler

 

 

  • Så lenge Rjukan Idrettslag er med i fordelingen av midler fra Rjukan Bingo AS, kan det utbetales inntil 80% av inntektene til særgruppene etter søknad  • Kriterier for søknaden er at det skal gå til barneidrett i den enkelte gruppe. Det kan være trenerutvikling av unge, kurs for spillere/lag, utvikling av enkeltutøvere etc.  • Det skal ikke gå til drift eller utstyr  • Søknad er løpende gjennom året, men utbetales etter hver kvartal  • Grupper kan søke flere ganger pr. år, men det er ønskelig at det er en bred fordeling til gruppene  • Rjukan I.L. mottar oppgjør for hvert kvartal

Rjukan, 15.10.2018

Styret