sekretarRjukan 2018-11-12 16:30:23

LAM - midler (lokale aktivitetsmidler)

 

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale idrettslag.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltagelse og frivillighet.

 

Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

 

Det skal registreres antall barn og ungdom innenfor aldersgruppen som er nevnt ovenfor i den enkelte gruppe.

Hver gruppe gjør dette. Samlet søknad for RIL går til Tinn Idrettsråd, som mottar tilskudd fra Kulturdepartementet og som fordeler ut til de forskjellige lag i Tinn.

 

Les mer :

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/