sekretarRjukan 2018-10-14 20:01:24

Bli medlem i Rjukan Idrettslag

Medlemskontingent koster kr 100,- både for barn og voksne. Kontingent betales til RIL Hovedstyret, konto  2620.44.09217. Treningsavgift og andre avgifter betales til den enkelte gruppe. Medlemskapet gir deg også rett til å møte på alle årsmøter i særgruppene med forslags- og stemmerett.

Innmelding av nye medlemmer og betaling av kontingent gjøres via MinIdrett

https://mi.nif.no/