Forsikringsordninger for Rjukan Idrettslag

 

Rjukan Idrettslag har tegnet følgende forsikringer i Gjensidige som gjelder for Hovedstyret og alle særgrupper :

 

ANSVARSFORSIKRING

 

 • Gjelder for alle vanlige arrangementer i klubbens/gruppas regi, f.eks. seriekamper og stevner.

 • Først når det er snakk om ekstraordinære arrangementer (risiko) er det greit å vurdere en egen arrangøransvarsforsikring.

 • Forsikringssummen er kr. 10.000.000.-

 

STYREANSVAR

 

 • Styreansvar er tegnet for alle gruppestyrer og hovedstyret.

 • Forsikringssummen er kr. 10.000.000.-

 

RETTSHJELPFORSIKRING

 

 • Forsikringssummen er kr. 100.000.-

 

UNDERSLAGSFORSIKRING

 

 • Forsikringen dekker underslag som blir gjort av styremedlemmer, tillitsvalgte etc. som begår en kriminalitet ovenfor idrettslaget

 • Forsikringssummen er kr. 500.000.-

 

DUGNADSFORSIKRING

 

 • Gjelder for alle medlemmer som utfører en dugnad i idrettslagets regi. Er du lønnet uansett sum, gjelder ikke forsikringen

 • Forsikringssummen er kr. 200.000.- v/ulykke død og kr. 1.000.000.- v/ulykke invaliditet

 • Gjelder for personer inntil fylte 75 år.

Rjukan, 7 november 2018

Einar Rist