sekretarRjukan 2018-11-12 16:26:12

Verdier

 

  • INKLUDERENDE   / UTVIKLENDE    / ENGASJERENDE

 

  • Inkluderende betyr at RIL skal være en åpen klubb som legger vekt på allsidighet og at alle respekterer hverandre. Vi skal være «en klubb for alle» og skape samhold både innad i gruppene og på tvers av gruppene

  • Utviklende betyr at i RIL skal trenere og tillitsvalgte oppleve selvutvikling ved å ha meningsfylte oppgaver. De skal ha riktig kompetanse for å gi utøverne et godt idrettslig tilbud, slik at utøverne opplever god mestring tilpasset aktivitetsnivå.

  • Engasjerende betyr at RIL fremstår som en klubb det er godt å komme til. Alle medlemmer, foreldre, ledere, samarbeidspartnere eller andre, skal oppleve at det er motiverende å bidra. Det er gleden og motivasjonen som skal gjenspeile all aktivitet