sekretarRjukan 2018-11-12 16:36:29

Momskompensasjon / refusjon for idrettslag

 

 

Ordningen med momskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp og salg av tjenester etter enkelte fradrag.

 

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Dette trådte ikraft 1. januar 2010.

 

For oss i RIL som har en omsetning under 5 millioner, skal det kun innberettes ett tall, og det er brutto driftskostnader. Dette gjøres av regnskapskontoret vårt.

 

Hvor stor kompensasjon vi får, avhenger av hva som blir avsatt i statsbudsjettet.

For 2017 ble det avsatt 1,3 milliarder. For vårt idrettslag utgjorde dette for alle grupper

tilsammen kr. 151.649.-

 

 

Når det gjelder anlegg, så er det full momsrefusjon som er 25 %.

 

Les mer:

 

https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/