sekretarRjukan 2018-11-07 20:01:40

Gruppestyrer i Rjukan Idrettslag fra Mars 2018

RIL Håndballgruppe

Leder:Knut Aas

Styremedlem: Hanne Langvad Sletta, Erik Wang, Dorthe Angen Bråthen,

Stine Bull, Ole Kristian Samuelsen, Aya Dyba

Ungdomsrepresentant:  Margit Ingolfsland

 

RIL Volleyballgruppe

Leder: Christian Sør-Reime

Nestleder:Jan Erik Moen

Kasserer:Ole Jon Tveito

Styremedl.:Fredrik Forfang, Ådne Bakken, Erik Wang, Petter Wendt Jonassen

 

RIL Friidrett og Triatlongruppe

Leder:Andres Sætre

Styremedl.:Ruth Tambac, Tore Morande, Ole Kristian Samuelsen, Tommy Storøygard,

Varamedlem:Eva Eggerud

Ungomsrepr.;Malene Storøygard, Vara: Sara Samuelsen

 

RIL Fotballgruppe

Leder:Åshild Langeland

Nestleder:Lone Grindalen

Kasserer:Kjerstin Knudsen/Helen Grumheden

Sports.leder:Martin Petersen

Styremedl.:Tobias Vesethaugen, Ane Mogen Ørnes, Vidar Barlindokk, Willy Delos Santos

 

RIL Svømmegruppe

Leder:Manca Mokorel

Nestleder:Catrine A. Hines

Styremedl.:Susann Samuelsen, Elin Kittelsen, Trond Mathisen, Oksana Grønstein

 

RIL Turn og Fitnessgruppe

Leder:Torild Vaksaker

Nestleder:Margareth Rist

Styremedl.:Oddveig Skorem, Jøran Kleiverud, Siv Jorun Johansen

Varamedl.:Beate Andersen Kônig, Louise H. Sørensen

 

RIL Langrennsgruppe

Leder:Ingen valgt på årsmøtet

Kasserer:Terje Waskaas

Styremedl.:Marit Lien Haugen, Marianne Gvammen, Ronny Grimstad, Ingebjørg Bjåen,

Jonny Listaul, Olav Gunnar Midtgarden

 

RIL Alpingruppe

Leder:Patricia Olsson

Nestleder:Knut Ørnes

Styremedl.:Åse Sando, Erik Frantzen, Manca Mokorel, Morten Solrud, Øyvind Rue

 

RIL Vektløftergruppe

Leder:Ivar Bakstad

Kasserer;Frank Eggerud

 

RIL Squash gruppe

Leder:Morten Dyrnes Jacobsen

Styremedl.:Fredrik Faane og Finn-Arild Arnesen

 

RIL Badmingtongruppe

Leder:Bjørn Næset

Kasserer:Ole Jon Tveito

Styremedl.:Jim Morten Høgden og Mathias Høgden